Seite drucken

Bramac Isotegola/Cottotherm

Përparësitë e termoizolimit Isotegola/Cottotherm krahasuar me termoizolimin midis binarëve

  • NIVELI MË I LARTË I PERFORMANCËS SE ENERGJISË
  • Me bashkimin pa ura termike arrihet i njëjti efekt me një termoizolim rreth 33%
  • (1/3) më të hollë!
  • Zgjidhje e mbyllur hermetikisht = efekt më i lartë termoizolues + asnjë rrezik
  • kondensimi
  • Kursim hapësire= më shumë hapësirë banimi dhe estetikë
  • Rikonstruksioni bëhet nga jashtë= hapësira e banimit mbetet e pastër

Isotegola Evolution

Materiali EPS i bardhë nga jashtë, EPS gri - Neopor - nga brenda
Distanca e listelave 315 mm
Aftësia përçuese e nxehtësisë 0,032 W/mK
Densiteti 32 kg/m³ (nga jashtë) + 25 kg/m³ (nga brenda)
Dimensionet (neto) 1200 x 630 mm
Dimensionet përfshirë paketimin 1220 x 650 mm
Sipërfaqja 0,756 m²/pllakë
Rezistenca ndaj zjarrit Kasa E
Rezistenca ndaj shtypjes 200 kPa (nga jashtë) +80 kPa (nga brenda)
Rezistenca ndaj difusionit/avujve të ujit 50-100 µ
Përthithja e ujit 2%
Trashësitë (mm) 40 50 60 80 100 120 140 160
Vlera - R (m²K/W) 1,30 1,70 2,00 2,60 3,25 4,15 4,35 5,00
Vlera - U (W/m²K) 0,77 0,59 0,50 0,38 0,31 0,24 0,23 0,20

Cottotherm 345/375

Materiali EPS i bardhë nga jashtë;EPS gri - Neopor - nga brenda
Distanca e listelave 345 përkatësisht 375 mm
Aftësia përçuese e nxehtësisë 0,032 W/mK
Densiteti 32 kg/m³ (nga jashtë)+25 kg/m³ (nga brenda)
Dimensionet (neto) 2400 x 345 mm përkatësisht 2400 x 375 mm
Dimensionet përfshirë paketimin 2420 x 365 mm përkatësisht 2400 x 395 mm
Sipërfaqja 0,828 m²/pllakë polisteroli përkatësisht 0,900 m²/pllakë polisteroli
Rezistenca ndaj zjarrit Kasa E
Rezistenca ndaj shtypjes 200 kPa (nga jashtë) +80 kPa (nga brenda)
Rezistenca ndaj difusionit/avujve të ujit 50-100 µ
Përthithja e ujit 2%
Trashësitë (mm) 50 60 80 100 120 140 160
Vlera - R (m²K/W) 1,70 2,00 2,60 3,25 4,15 4,35 5,00
Vlera - U W/m²K 0,59 0,50 0,38 0,31 0,24 0,23 0,20

Zyra Qendrore

BRAMAC Sisteme për çati Sh.p.k.

Rr. „Ismail Qemali“ Pall.12-katësh (i ri) Kati III zyrat 5 dhe 6

1001 Tirana

Albania

Phone: 00355 4 222 63 97

E-Mail: office.tirana(at)bramac.com

Web: www.bramac.al

Orari i punës: Nga e hëna në të premte nga ora 8.00 deri 16.00

Kërkesë nëpërmjet formularit të kontaktit

Kë dëshironi të kontaktoni?