Seite drucken

Ambienti jetësor

Ambientalizmi BRAMAC

"Edhe përkundër diskutimeve shumë vjeçare rreth „Mbrojtjes së ambientit jetësor“ rritet ngarkesa e lëndëve dëmtuese nga ajri,toka dhe uji edhe më tej.Bramac nuk flet shumë por vepron. Ka shumë shembuj konkrete për mbrojtjen e ambientit jetësor: 

Në logjistik

  • Koncepti ekonomik i përpunimit të mbeturinave sheh ndër të tjera edhe zhvendosjen e transportit të çimentos nga rruga në binare.
  • Bramac posedon liçencën ARA që prej fillimit dhe kështu ka siguruar riciklimin dhe pastrimin e materialeve paketuese ekonomike në pajtueshmëri me ambientin jetësor.

Në komunikacion

  • Që prej 15 vjetëve ekziston grupi punues „Umwelt“, nëpërmjet të cilit kontrollohen të gjitha projektet e ndërmarrjeve se si është pajtueshmëria me ambientin jetësor.
  • Të gjithë bashkëpunëtorët informohen vazhdimisht rreth aktiviteteve për ruajtjen e mjedisit të jetesës dhe trajnohen profesionalisht. Funksionet për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe përpunimin ekonomik të mbeturinave i janë caktuar personave të kualifikuar.

Në Sortiment

  • Teknika e solarit e përkrah përdorimin e energjisë solare (energjia e rrezeve të diellit) për nxehjen e ujit ( Çatija Solare Bramac) p.sh. për përfitimin e rrymës elektrike nga shndërrimi i rrezeve të diellit (Sistemi Solar Bramac).

Në prodhimtari

  • Për prodhimin e tjegullave përdoren kryesisht lëndë të para të cilësisë së lartë – rërë, gurë gëlqerorë dhe baltë argjilore, digjet deri në portlantçimento,ku dhe përdoret uji.
  • Shpenzimet e energjisë dhe prerjet janë gjatë prodhimit dukshëm më të ulta se sa te materialet e tjera për mbulim. Tjegullat e betonit me format të madh arrijnë sipas një studiumi të Institutit austriak për ekologji dhe për materiale ndërtimore biologjike me vlera kryesisht të ulta duke e marrë parasysh mos shpenzimin e energjisw së rifituar, përforcimi i rrahjeve të sërishme të turbinave dhe të „shiut acidor“
  • Vende e caktuara për riciklimin e ujrave të zeza në të gjitha selitë garantojnë afro 100% ripërdorim.
  • Mbeturinat e krijuara gjatë prodhimit, mundën të reduktohen me 50% krahas prodhimit në rritje të vazhdueshme ndaj vitit 1990.

Zyra Qendrore

BRAMAC Sisteme për çati Sh.p.k.

Rr. „Ismail Qemali“ Pall.12-katësh (i ri) Kati III zyrat 5 dhe 6

1001 Tirana

Albania

Phone: 00355 4 222 63 97

E-Mail: office.tirana(at)bramac.com

Web: www.bramac.al

Orari i punës: Nga e hëna në të premte nga ora 8.00 deri 16.00

Kërkesë nëpërmjet formularit të kontaktit

Kë dëshironi të kontaktoni?