Seite drucken

Cilësia Austriake

Kjo vulë mallrash karakterizon produkte dhe shërbime, që përmbushin kriteret në vijim:

  • Përqindja e vlerës austriake në kostot e produktit të gatshëm (duke përfshirë kostot për materialin bazë, produktet gjysëm të gatshme, komponentët, Know-how etj.) përbën të paktën 50 përqind.
  • Tek shërbimet, krahas këshillit të ndërmarrjes/organizatës në Austri, të paktën 50 përqind e krijimit të vlerave përftohen brenda vendit.

Zyra Qendrore

BRAMAC Sisteme për çati Sh.p.k.

Rr. „Ismail Qemali“ Pall.12-katësh (i ri) Kati III zyrat 5 dhe 6

1001 Tirana

Albania

Phone: 00355 4 222 63 97

E-Mail: office.tirana(at)bramac.com

Web: www.bramac.al

Orari i punës: Nga e hëna në të premte nga ora 8.00 deri 16.00

Kërkesë nëpërmjet formularit të kontaktit

Kë dëshironi të kontaktoni?