antik
  Seite drucken

  Atika

  GarantieIbo
  Atmosferë mesdheu

  Informacione të përgjithshme

  Atmosferë mesdheu për çati individuale

  Një fllad mesdhetar shpalosin çatitë e mbuluara me atikë. Rrumbullakosjet romantike dhe elegante dhe ngjyra antik bashkojnë traditat dhe kulturën moderne të çative. Atika është e përshtatshme për restaurimin e objekteve prestigjoze si edhe perla arkitekturore me stilin jugor.

   

   

  Të dhëna teknike

  Të dhëna teknike  
  Materiali: rërë, çimento, ujë, Pigmente joorganike
  Sipërfaqja: e lëmuar
  Pesha: 4,8 kg/cope
  Madhësia: 330 x 420 mm
  Gjatësia e varjes: 398 mm
  Gjerësia mbuluese: 300 mm
  Nevoja për m2: rreth 10 copë

  Konstruksioni

  Ndarja e listelave

  Ndarja e listelave në kulmin pa llaç

  Zonat e pjerrësisë së çatisë dhe marrje masash shtesë 
  Duhet të parashikohen masa të veçanta në planifikim dhe në zbatim në ato raste kur kërkohet shumë nga çatia për arsye vendi, në çmontim të tjegullave, për shfrytëzim të ndërtesës, dhe kur pjerrësia e çatisë është shumë e madhe apo çatia është e rrafshët. Mund të zgjidhni: përdorimin e kapëseve, nënçatinë,  (armaturë e plotë, shtresë izoluese), Izolim me shtresë izoluese Bramac. Konterlistela minimumi 50 x 50 mm. 
  Masa shtesë
  Si masë shtesë ndaj borës me erë të fortë ne këshillojmë nënçatinë apo një shtresë izoluese. Sipas Normës Austriake B 2219 dhe rregullores së zanatit të çatipunuesve - në varësi të pjerrësisë së çatisë- duhet të kihet parasysh për shtrimin:

  • ≥15°< 17° - është e nevojshme një nënçati e ndërtuar konform normës austriake ON-REGEL 22219-2 për sigurinë ndaj shiut
  • ≥17° - është e nevojshme një nënçati
  • ≥22° - mbi listelë pa u mbërthyer
  • >45° - (dhe në zona të rrezikuara nga stuhitë) mbërtheni diagonal çdo tjegull të dytë deri të tretë të çdo rreshti me një kapëse.
  • >60° - siguroni çdo tjegull në listelë


  Ndikimet statike të erës duhet të meren parasysh sipas normës austriake B 4014 në të gjitha pjerrësitë e çative.

  Dimensionimi i listelave

  Norma austriake Ö-Norm B 7219 përcakton një prerje tërthore minimale të listelave të çatisë prej 28 mm/48 mm.

  Në zona me shumë dëborë si dhe kur distanca midis binarëve është e madhe mund të jetë e mundur që prerja tërthore e listelave të bëhet më e madhe. Tabelat e dhëna paraqesin kufirin maksimal të lejuar të përthyerjes së listelave të çatisw në varësi të rëndesës totale (= veshja e çatisë + forca e erës + rëndesa e borës) dhe distancën e binarëve (masa e aksit). Në rast dyshimi drejtohuni te pwrpunuesi i çatisë apo statikeri.

  Llogaritja

  15 < 25 Grad
  15 < 25 Grad
  25 < 30 Grad
  25 < 30 Grad
  > 30 Grad

  Pjerrësia e çatisë 15 < 25 Grad
  Lidhja minimale (mbulimi i tjegullës me tjegull): 10,5 cm
  distanca e listelave (max.): 37,5 cm
  Nëse përdoren tjegulla anësore distanca e listelave duhet të jetë minimumi 31 cm.

  Pjerrësia e çatisë 25 < 30 Grad
  Lidhja minimale: 9,0 cm
  distanca e listelave (max.): 39,0 cm
  Nëse përdoren tjegulla anësore distanca e listelave duhet të jetë minimumi 31 cm.

  Pjerrësia e çatisë > 30 Grad 
  Lidhja minimale: 8,0 cm
  distanca e listelave (max.): 40,0 cm
  Nëse përdoren tjegulla anësore distanca e listelave duhet të jetë minimumi 31 cm.

  Aksesorë për çati

  Ajrimi i çatisë

  Gjysmëtjegulla

  Kulmi/ Brinja

  Lidhjet/bashkimet në çati

  Mbërthimi në çati

  Membrana izoluese/hidroizoluese

  Ndriçimi i çatisë

  Set aspirimi /Set për montimin e antenës

  Siguria mbi çati

  Sistemi i ulluqeve plastikë Stabicor

  Tjegulla anësore

  Ulluk

  Galeria e çative

  Zyra Qendrore

  BRAMAC Sisteme për çati Sh.p.k.

  Rr. „Ismail Qemali“ Pall.12-katësh (i ri) Kati III zyrat 5 dhe 6

  1001 Tirana

  Albania

  Phone: 00355 4 222 63 97

  E-Mail: office.tirana(at)bramac.com

  Web: www.bramac.al

  Orari i punës: Nga e hëna në të premte nga ora 8.00 deri 16.00

  Kërkesë nëpërmjet formularit të kontaktit

  Kë dëshironi të kontaktoni?